Sign-In:  
New Member: iqraam mohammed, India | Join Now! |

Jul 29, 2015
U

vAV ã JgĪ?

 

J gUgAlUU MAz gz qĪ r, ʸg UgAz 250 Q.. zgz ljU gl Awzã. Pz 30 UAz w gĵ HjU V nz D ģAi Uvã.

 

50 U Az D t ģAiİ nz. FU D ģAiİ Aiig wۮ. D ģ z.

DU vAz v D rU ģAiİ wzg. D ģAi AsUz AUg-rUg zj Ez.

D gAi vAz Aiİ vA CU v GzQgĪ 'Pqį' JA gPj gQv Cgtz.

 

Pqį Pz gg gP̸ PĮz z Gz gU DPP vV Av Ai QgtU PrƼU ò vqAiqw۪.

ģAi AAiİAi l UqU Pt¸v۪.

vĸ zgz P gAi evU Dz zqzz PAPg Ez!

 

D ģ, D Pj gQv Cgt 'Pqį,' ģ A lU Eɮ gg gUU qĪ ģ r v۪. EU evU D PAPg Pq Ez Egvz!

ùU U g PrAiiV MtVzAv PtĪ D Pg, ļPz wgz l PtªUAz jz Az PA jAzV, Czg å Av rzg sAi nָvz.

ʸjAv Ugz ģɬAz P zgzgĪ EAfAijAU Gzz n t ļV VgĪ U, lg iv ɣ qĪŢ.

 

D AiQ ã, ɽU PéU Az, 'g Ev Az UAmU ê 'zg g' mɰ 'EAq v Pêg' diwU dgUPVz. g UAmU 'ɪį' PAɤU UQz. Ev AUj 'iqg P' AU 20 gz ZP̣ PĻQz.' Ev... wvۼ. Dzg z U ev Dlqwgvã.

 

D wAi ģAiİ GgļrPAq, P Uqz A PAPgU Ez, 'ghļs' JAz Feqvã.

 

D Pg v qĪ rgz Al Ez.

MAz Ul֣ D Pg Cjwz.

 

F Ul PA PgU v U iv Uv!

 

*****

 

 

ʸjAz rPj zn, AUg Pq Pg zsvۯ Ez.

ZP gW PAZ wgV r, "g ê Aiiz AiZjAiİ Fdwۢg..... K ivqwۮ" JAz iˣ jAivۣ.

" AiZjAiİ ļV PtAi. Dzg ģAi wg vĦzã."

"Aii ģ g? ʸjz E Hjz?"

DvU Hj ģAi DwAi jZAiīz. Jgq U Az Pg Rjâz CAAz C Pj ZPVzݣ.

Pz evAiİ, HjU Az z CĨs Pq CVz.

U nz ģAi wg vĦzê.

ZP Pj l KPAVAiiV Ai ģAi Uvã.

nz D ģ FU PĹz z.

ģAi iq jz ĪVz. MAzgq UqU CzsAzs Jz Av Pɮ tڰ uV. Dzg D ģ U PĹz ݮ. D ģAi ģ êAvVz, ʨsAz gAiwz.

 

D jê ģAi ï zȶ jzU, ģĵ fëv Pq F ģU j izz JAz Uvz.

ģĵ MAz Jz Awgvۣ. vAz Dv sƫU MgUvۣ.

Avg C zú zsƼV uUvz!

PĹz gĪ Plqz UqAi MAz vAr ï PAZ v Pgvã. DU zȶ Az Ptwz gz Dz gz ï üvz.

 

F g aP̪gĪU UAi Ev. FU UAi Ez.

DU AiAPvAzg P PUU gz ï Pv PUqwzݪ. EAz Pq C E. Cz jwAi U üw۪.

F Dz gz Az tzAz Uqثz. Czg vĢAiİ AqU g Ez, aPA vAV ã evAiİ F PU ï w۽z Dqwz Dl FU DqP JA D Pqvz U, CU V gt JAzɤ Kvã.

 

Dzg AAv Nq PAiİ DUĪŢzjAz, zsV e Eqvã.

D t Uqتj, P g vĥŪU U îĹg gvz. Pɮ gĵU Av Pɮz s Ez JAz CAzPƼvã.

PA Pg!

 

fêz ɣ w QAiİ v Czg Ul֣ z üĪ Pg!

Ujzã PU D PgAiv ߣ PgzAiv۪.

D Pg U Ez. F gĵ sgg ļ DVgĪzjAz ghjAi U ļAi g PgAiİ vA UAi UP Pg vgUAU PtAiwz.

 

DU zAiz sU eUvUv۪. ģ CqV PĽv D Ul F PgU UwgĪzjAz z F Pg Az Egvz U ģ sU CU Jvz. EAz Pq F PgAi ߣ EAiĪgU JvAz, v zqz ï PArz.

*****

 

vAz vU Eg UAq P̼ Ezg, gAiĪV nz.

"M nz. JgqAiĪ nz. gAiĪ Pq UAq UĪ l֨P? E uV nzg K DUwv?" U C Aiiv UtUwzݼ. C xAi sAz Egz U Jgq DUwg, U vAVAiƧ Az.

C ɸg ã.

ã ģAiİ gtAiiV ɼAiwzݼ.

Jg C w, Ģݹ PAql iqwzg.

C ɼAiwg ɼz. JjU C PAqg . ï vvg. C zêv, Pj.

 

DU U v Egz. ãU K!

g Pr wgUr QU Nr, amU rAiĪ Dlqwzݪ.

t l g VqU qĪ EgĪ eã v ZѪz, P AqU gAi ï Av EUfAiİgĪ Av sPg wUUĪz U PA PgAi V P vj C KĪ vgU r AvõAz PtzqĪz Ev...

 

EAz Pq g PAPgAi zAqAi ï Av PgU P Pvê.

JAiĪ PU j vAiiUĪz UĤzU ģ av sU qv۪. v ɸz P PgAiİ iAiĪUvz JA v vAiİ PtAivz.

ãU ģAiİ UĪ w Īv PAq zAiz vg vAz. EzjAzV Az Az qz ã g vA vļPwgĪ PA PgU v qvã.

zq Pý gvz.

Ptivz ã PgAiİ zqrvۼ. P ï ir Ʃqvۼ.

ļUvۼ v ï gvۼ!

 

*****

 

"ã..." DPAz V lvz.

vA U Avg DP Ptڣzg v PgAiİ zqrvۼ.

P ï ir Ʃqv, zsV ļV PuAiiUvۼ.

PAPg ߣ r, U U Uvz!

zAi PAĪzjAz, EAz zqzz fê ɪjAz Mz zAiiVz.

'vAV ã JgĪ?'

U Jgq PU, R a, UU Cvã!

 

- U

 

*****

zQt Pq fAi Am vQ, U JA t mAiİ dz jAiģ r' d, v ' U' JA PĢAz PAPt w, P v Pq PxUggV zg. ʸg Ugz ɯɹgĪ Eg, Aiı PUjPzAiiVzg.

 

0 PxU
 
0 PxU
 
 

 
 
Privacy  |  Terms and Conditions  |  Tell your Friend  |  Contact Us  |  Join Us  |  Home    
Site designed and maintained by Mangalore Media Company